Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

KONTAKTY

Pavel BERGMAN - BERGO
Rochlická 135
463 11 Liberec 30
tel: +420 725 530 898
fax:
info@regio-czech.cz

skype: Regio Czech

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

ZBOŽÍ V AKCI

Naše cena Kč 220,00
skladem
Naše cena Kč 834,90
skladem
Naše cena Kč 2 662,00
skladem

 


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě REGIO Czech s.r.o. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Všechny smluvní vztahy jsou uzavírány dle platných zákonů České republiky. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o Ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, Obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Vymezení pojmů

Provozovatelem internetového obchodu je společnost:

REGIO Czech s.r.o.

Rochlická 283

463 11  Liberec 30

IČ: 25456547

DIČ: CZ25456547


Prodávajícím internetového obchodu je dceřinná společnost společnosti REGIO Czech s.r.o.:

Pavel Bergman - BERGO

Rochlická 135

463 11 Liberec 30

IČ: 49894668

DIČ: CZ7409142378

 

 

 

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a Obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

Dodání zboží

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 10 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), technický list výrobku v českém jazyce a dodací list. Při převzetí zboží od přepravní služby si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH.

Cena za dopravu zboží naleznete k nahlédnutí v sekci "Doprava" na úvodní stránce.

 

 

Způsoby dodání zboží

Přeprava prostředníctvím České pošty - u zboží odeslané prostředníctvím České pošty nelze garantovat dobu dodání. Obvykle se tato doba pohybuje do tří pracovních dnů od doby jejího podání na jakoukoli adresu v rámci České republiky.

Přeprava prostřednictvím přepravní služby - zboží odeslané touto přepravní službou bývá dodáno zpravidla do 24 hodin od doby jeho expedice ze skladu prodávajícího, a to na jakoukoliv adresu v rámci České republiky. Doba dodání a způsob přepravy na území jiného státu bude sjednáno idividuálně. Lze objednat jakékoliv množství zboží.

Osobní odběr - objednané zboží lze vyzvednout osobně v sídle společnosti na adrese provozovatele REGIO Czech s.r.o. Rochlická 283, 463 11 Liberec 30 a to po tel. domluvě na tel. 725 530 898 v pracovní dny. Ve vyjímečných případech lze sjednat odběr zboží mimo pracovní dobu, avšak pouze po předchozí telefonické nebo písemné dohodě. V případě osobního odběru se žádné přepravné neúčtuje.

 

Platební podmínky

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit cenu zboží. Pokud se cena dodávaného zboží zvýší oproti objednávce, tak prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího. Ten může novou cenu přijmout nebo odmítnout. Zákazník má právo informovat se předem o aktuální ceně konkrétního výrobku, a to ústně, telefonicky nebo písemně.

Je-li platná cena stejná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.

Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. 

Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Nabídky realizované v rámci slevových akcí jsou časově omezené a platí pouze do vyprodání zásob.

 

Způsob platby

- platba v hotovosti - při osobním převzetí zboží v sídle provozovatele

- platba na dobírku - při zásilce přepravní službou nebo Českou poštou

- platba převodem - objednané zboží lze předem zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky platbou na náš účet u mBank, č. účtu 670100-2210217928/6210.Jako variabilní symbol uvádějte, prosím, číslo objednávky. Ihned po připsání platby na náš účet Vám bude zboží expedováno.


Nepřevezme-li kupující předmět plnění z vlastních důvodů (například není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Storno lze provést e-mailem na adrese info@regio-czech.cz nebo telefonicky na čísle 725 530 898.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem - v souladu s § 53 (7) občanského zákoníku má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky bude mu vrácena kupní cena. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

1. Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu doručen projev vůle o odstoupení od smlouvy.

(pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu), datum a podpis.

2. Zboží odešlete zpět na náš sklad:

Pavel Bergman - BERGO

Rochlická 135

463 11 Liberec 30

 

3. Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto práva zpět na naši adresu, odešlete v původním neporušeném obalu, zboží nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a pokud možno s dokladem o koupi (popř. kopií).

Neposílejte zboží na dobírku. Zboží odeslané na dobírku nebude přijato!

4. Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám peníze za zboží budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

5. Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno – tedy došlo k bezdůvodnému obohacení, případně byla způsobena škoda), je kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv na dodávku zboží, porušil-li jejich originální obal a na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, či se jedná o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno.

Kupující není dále oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 53 odst. 8 Občanského zákoníku:

- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Při odstoupení od smlouvy bude účtován manipulační poplatek.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně zčásti jestliže:

- zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně nedodává,

- nebo výrazným způsobem došlo ode dne zadání objednávky zákazníkem ke změně dodavatelské ceny zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termín.

 

Odpovědnost za vady zboží - záruka

Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození).

 

Záruční práva

Záruční doba, po kterou ručí prodávající za deklarované vlastnosti, je dána skladovatelností výrobku, která je zvlášť pro každý výrobek uvedena v příslušném technickém listu.

Záruka se nevztahuje na:

- běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním

- kratší životnost výrobku - nelze ji považovat za vadu, ani ji reklamovat

- nesprávné skladování, které je stanoveno v příslušném technickém listu

- při použití výrobku k jiným účelům než je stanoveno v technickém listu

- při nedodržení technologických postupů uvedených v technických listech

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

Spotřebitel při uplatnění záruky má právo:

· jde-li o vadu odstranitelnou

- právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

· jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží

- právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

· jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží

- právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

· jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci

- právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Záruční doba pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

 

Rozpor s kupní smlouvou podle § 616 Občanského zákoníku

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží.Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

 

Ochrana osobních dat

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.